Hernie disku - epidemiologie

Bolesti zad patří mezi nejrozšířenější chronické bolesti, které z hlediska diagnostiky představují multietiologický problém. Jejich nejčastější příčinou je narušení anatomických struktur páteře, stejně jako funkční změny, u kterých je dominantním symptomem bolest. Při prevalenci 1–3 % ve vyspělých zemích je hernie meziobratlové ploténky nejčastějším důvodem vedoucím k operaci páteře.

S bolestí zad se setká prakticky každý člověk – statisticky se alespoň jedenkrát v životě projeví až u 80 % dospělé populace. Muže i ženy postihuje prakticky stejným poměrem, nejčastěji mezi 30. až 50. rokem života. V důsledku bolesti zad jako „civilizačního“ onemocnění však nejsou výjimkou ani mladší generace od 20. roku života. Degenerativní onemocnění páteře či patologické změny na páteři v důsledku úrazu nebo operace jsou signálem pro návštěvu specialisty. Brzké zahájení léčby znamená efektivnější a trvalejší výsledek, který může vést k výraznému časovému posunu při tendenci návratu – recidivy potíží spojených s bolestí zad v pozdějším období.

Degenerace plotének začíná okolo 30. roku života v oblasti krční páteře a postupně se projevuje v dalších částech páteře. Ve věku 60 let jsou degenerativní změny přítomné u každého člověka. Dostupné zdroje uvádějí, že výhřezem disku trpí až 56 % všech dospělých osob. Lidská páteř má celkem 23 plotének a nejčastějším místem vzniku výhřezu (hernie) je disk L4/L5 a disk L5/S1.

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief