doc

Certifikovaný intervenčný algeziolog, přední evropský lídr v léčbě bolesti s použitím speciálních intervenčních technik. Lékařský ředitel EuroPainClinics®. MUDr. Rapčan dlouhodobě udržuje trend zavádění inovativních léčebných metod a technik, speciálních metodik a nejnovějších přístrojových medicínských technologií do klinické praxe EuroPainClinics®. Jako odborný garant se podílí na utváření vize a strategie EuroPainClinics® a na kontinuálním rozvoji pracovišť EuroPainClinics® na národní a mezinárodní úrovni. Je vedoucím lékařem partnerského pracoviště EuroPainClinics® v Bardejově ve Slovenské republice.

PROFESNÍ DRÁHA A VZDĚLÁNÍ

Lékařská kariéra MUDr. Róberta Rapčana je spojena s mnohaletou působností ve významných evropských zdravotnických pracovištích zastával vícero klíčových pozic. Svými odbornými vědomostmi se významnou měrou soustavně podílí na rozvoji oboru algeziologie a intervenční léčby bolesti. Mimo svoji klinickou praxi v EuroPainClinics® působil MUDr. Rapčan více než 16 let ve Švédsku, především v univerzitní nemocnici v Umeå. V letech 2005 až 2010 působil jako vedoucí lékař oddělení anesteziologie a intervenční léčby bolesti v United Kingdom Specialist Hospital ve Velké Británii. V období 2008 až 2010 zastával funkci lékařského ředitele nemocnice Shepton Mallet Treatment Centre. Podílel se na implementaci inovačních systémů integrované lékařské péče.

ČLENSTVÍ

MUDr. Rapčan je zakládajícím členem a prezidentem Slovenské intervenční společnosti pro léčbu bolesti (SIA). Je členem národních a mezinárodních odborných společností jako Spine Intervention Society (SIS), World Institute of Pain (WIP), International Neuromodulation Society (INS), Slovenské společnosti pro studium a léčbu bolesti (SSSLB), Europien Society of Regional Anaesthesia (ESRA), Slovenské společnosti pro studium a léčbu bolesti a Polské společnosti intervenční léčby bolesti. Od května 2016 je instruktorem a examinátorem mezinárodních zkoušek Fellow of Interventional Pain Practice (FIPP).

VÝZKUM, PUBLIKACE A PROFESIONÁLNÍ AKTIVITY

MUDr. Rapčan je autorem a spoluautorem více než dvaceti odborných článků vydaných v zahraničních vědeckých časopisech. Jako organizátor, spoluorganizátor a aktivní přednášející se účastní domácích a mezinárodních kongresů a sympozií. Zastává funkci recenzenta odborného časopisu "Pain Ukraine".

ZÁJMY

Ve volném čase se MUDr. Rapčan věnuje svojí rodině a sportu – především cyklistice, plavání, běhu a triatlonu. Jeho koníčkem jsou také bojová umění.

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief