Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.discherniation.eu/www/libraries/joomla/updater/updater.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.discherniation.eu/www/libraries/joomla/updater/updater.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.discherniation.eu/www/libraries/joomla/updater/updater.php on line 300
Benefity - Herniacie disku

 

Miniinvazivní výkony přinášejí pacientovi, v porovnání s klasickými operacemi, dle ISMISS1 významné výhody:

  • menší výskyt pooperačních komplikací (např. krvácení do epidurálního prostoru, infekce, poškození míšních nervů, zhoršení bolesti)
  • menší operační rána a minimální ztráta krve
  • minimální tvorba pooperačních jizev a fibrózy v epidurálním prostoru
  • jednodušší případná chirurgická revize
  • rychlejší rehabilitace a dřívější návrat do zaměstnání

Všechny poskytované výkony se opírají o poznatky medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními doporučeními SIS (Spine Intervention Society).

V tomto kontextu zastáváme odborný postoj, že

  • ne každý pacient je vhodný pro tento typ léčby,
  • ne každý pacient bude pociťovat stejnou úlevu od bolesti,
  • ne u každého pacienta znamená miniinvazivní výkon lepší přístup.

Konkrétní léčba je pro každého pacienta určena individuálně, na základě multidisciplinárního lékařského zhodnocení.

1ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Mezinárodní společnost pro miniinvazivní chirurgii páteře, dle příručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“, schválené výborem ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief