Epidemilógia - hernia disku

Bolesti chrbta patria medzi najrozšírenejšie chronické bolesti, ktoré z hľadiska diagnostiky predstavujú multietiologický problém. Ich najčastejšou príčinou je narušenie anatomických štruktúr chrbtice, ako aj funkčné zmeny, u ktorých je dominantným symptómom bolesť. Hernia medzistavcovej platničky, s prevalenciou 1 – 3 % vo vyspelých krajinách, je najčastejším dôvodom vedúcim k operácii chrbtice.

S bolesťou chrbta sa stretne prakticky každý človek - štatisticky sa aspoň jedenkrát v živote prejaví až u 80 % dospelej populácie. Takmer rovnako postihuje mužov aj ženy, najčastejšie medzi 30. až 50. rokom života. V dôsledku bolesti chrbta ako "civilizačného" ochorenia však nie sú výnimkou ani mladšie generácie od 20. veku života. Degeneratívne ochorenie chrbtice či patologické zmeny na chrbtici v dôsledku úrazu alebo operácie sú signálom pre návštevu špecialistov. Skoré začatie liečby znamená efektívnejší a trvalejší výsledok, ktorý môže viesť k výraznému časovému posunu pri tendencii návratu - recidívy ťažkostí spojených s bolesťou chrbta v neskoršom období.

Degenerácia platničiek začína okolo 30. roku života v oblasti krčnej chrbtice a postupne sa prejavuje v ďalších častiach chrbtice. Vo veku 60 rokov sú degeneratívne zmeny prítomné u každého človeka. Dostupné zdroje uvádzajú, že vysunutím disku trpí až 56% všetkých dospelých osôb. Ľudská chrbtica má celkom 23 platničiek a najčastejším miestom vzniku vysunutia (hernie) je L4 / L5 disk a L5 / S1 disk.

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief