Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili volbou našeho specializovaného klinického pracoviště jako místa léčby. V sekci Průvodce pacienta se můžete seznámit se základními kroky komplexního postupu při zabezpečení péče o pacienty v rámci jejich léčby v EuroPainClinics®. Podrobné informace naleznete v sekci Průvodce léčbou na naší web stránce www.epc1.eu.

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief