Content In Preparation

Táto terapia je zameraná na liečbu koreňových syndrómov spôsobených útlakom nervového koreňa rôznymi patologickými procesmi. PRT je jednou z liečebných eventualít, pri ktorej sa v blízkosti nervového koreňa injekčne podávajú protizápalové lieky spolu s lokálnym anestetikom.

Radikulárna bolesť (bolesť spôsobená iritáciou miešnych nervových koreňov) je najčastejšie vyvolaná útlakom koreňov v spinálnom (chrbticovom) kanáli. Útlak môžu spôsobovať rôzne stavy akými sú foraminálna stenóza, stenóza spinálneho kanála alebo pooperačná fibróza v epidurálnom priestore a podobne.

Treba mať na pamäti, že nie pri každom stave spôsobujúcom útlak miešneho koreňa je možné vykonať PRT. Príkladom kontraindikácie je uvoľnený sekvester - úlomok, malígne ochorenie, závažné akútne alebo chronické zápalové ochorenie, koa gulopatia a podobne

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief