Príčiny vzniku herniacie disku

Chrbtica, pevná a zároveň ohybná os ľudského tela, plní množstvo úloh celého pohybového aparátu. Drží vzpriamený trup, zabezpečuje pohyby hlavy, horných a dolných končatín. Jej extrémnu zaťaženosť zhoršujú už aj nesprávne návyky, ako preťažovanie či jednostranné zaťažovanie chrbtice, nadmerná hmotnosť, sedavý spôsob života, fyzicky náročná profesia a pod., ktoré vedú k vzniku akútnej alebo chronickej bolesti. K najčastejším problémom patrí vysunutie medzistavcových platničiek.

Liečba vysunutia medzistavcovej platničky je vždy individuálna a závisí od mnohých faktorov. Niektoré typy vysunutia platničiek sú liečené pomocou konzervatívnej liečby, iné operačne. Vysunutá platnička bedrovej chrbtice sa operačne lieči v 12-18 % prípadoch (Náhlovský, 2006).

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief