Príznaky vzniku herniácie disku

Medzi príznaky vysunutia medzistavcovej platničky patrí bolesť v krížoch s možným vyžarovaním do rôznych lokalizácií dolných končatín. Základom určenia zdroja bolesti je anamnéza, prípadne fyzikálne neurologické vyšetrenie a vyšetrenie zobrazovacími metódami, ako je röntgenové (RTG) a tomografické (CT) vyšetrenie a magnetická rezonancia (MRI). Práve MRI vyšetrenie môže preukázať, že viacerí majú vysunutie platničky bez akýchkoľvek príznakov (asymptomatické vysunutie, 25 až 30 % zamestnaných osôb). Súvisiace dráždenie (iritácia) miechových koreňov, spôsobujúce vnímanie bolesti do dolných končatín, sa prejavuje len u 2 % populácie.

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief