doc

Dr. Lars Walén je medzinárodný odborník certifikovaný v odbore anesteziológie a intenzívnej medicíny a špičkový špecialista na intervenčnú liečbu bolesti so zameraním na miniinvazívne a endoskopické výkony. Cenné podnety a praktické klinické skúsenosti Dr. Waléna sú využívané v EuroPainClinics® hlavne pri zavádzaní systémov optimálnych operačných postupov do každodennej praxe. Pôsobí ako medzinárodný konzultant multiodborných lekárskych tímov pri závažných a komplikovaných zdravotných indikáciách spojených s chronickou bolesťou chrbta. Dr. Walén patrí k skupine popredných expertov v oblasti liečby bolesti pomocou intervenčných techník pod röntgenovou a ultrazvukovou kontrolou. Je držiteľom magisterského titulu v odbore ultrazvukom navigovaná regionálna anestézia a techniky liečby bolesti. Je vedúcim lekárom spolupracujúceho pracoviska EuroPainClinics® v Umeå vo Švédsku.

VZDELANIE A KARIÉRA

Dr. Lars Walén pôsobí od roku 2007 v Norrlands University Hospital Umeå vo Švédsku. Ako špičkový anesteziológ tu zastáva jednu z hlavných pozícií na centrálnej operačnej jednotke v sekcii ortopedickej anestézie. Intenzívne sa zaujíma o a pôsobí v oblasti intervenčnej liečby bolesti, kde sa zameriava na liečebné metódy a techniky miniinvazívnych endoskopických výkonov. V rokoch 2008 až 2009 sa profesná dráha Dr. Waléna rozvinula ďalších významným smerom, a to lekárskou praxou v Shepton Mallet NHS Treatment Centre v Shepton Mallet vo Veľkej Británii. Tu sa zaoberal najmä anestéziou pri chirurgických úplných výmenách kolenných a bedrových kĺbov, a oblasťami ortopedickej chirurgie, chirurgie chrbtice a všeobecnej chirurgie. Dr Walén je certifikovaným anesteziológom a intenzivistom a špecialistom na liečbu bolesti pre Švédsko, Nórsko a Veľkú Britániu. Po ukončení lekárskeho štúdia pracoval ako rezident a junior konzultant v rade klinických zariadení vo Švédsku (Norrlands University Hospital, Umeå; Sunderby Hospital, Luleå). Zároveň absolvoval intenzívne postgraduálne špecializačné vzdelanie v oblastiach intervenčnej liečby bolesti, regionálnej anestézie a pediatrickej anestézie a intenzívnej starostlivosti vo Švédsku, Dánsku, USA a Veľkej Británii.

ČLENSTVÁ V ODBORNÝCH SPOLOČNOSTIACH

Profesnú angažovanosť potvrdzuje Dr. Walén svojím aktívnym členstvom v rade medzinárodných organizácií a inštitúcií. Je členom Swedish Association od Anaesthesia and Intensive Care (SFIA), Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI), European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy (ESRA).

VÝSKUM, PUBLIKÁCIE & PROFESIONÁLNE AKTIVITY

Dr. Walén sa súbežne so svojou lekárskou praxou venuje výskumu a edukačnej, prezentačnej a publikačnej činnosti. Je pravidelným účastníkom medzinárodných kongresov, sympózií a vzdelávacích seminárov, kde tiež pôsobí ako aktívny prednášateľ. Sústavne prehlbuje svoj záujem o odbor regionálnej anestézie so zameraním na ultrazvukovo navigované nervové blokády.

ZÁUJMY

Dr. Walén žije s rodinou vo Švédsku. Vzácne chvíle voľna vyplňuje najradšej športom a outdoorovými aktivitami.

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief